Tymbark

Wyrazy uznania, dla drużyny chłopców Franka Szewczyka, Igora Brzyskiego, Igora Wypycha,Maćka Zientarskiego, Mikołaja Szablewskiego, Marcela Kluczyńskiego, oraz Jakuba i Kacpra Hawrylików za udział, w XVIII edycji turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”.