Sprzeciw przeciwko przemocy i agresji

Wciąż nie możemy otrząsnąć się po dramacie jaki wydarzył się w niedzielę i miał swój tragiczny finał w poniedziałek. Chcąc symbolicznie uczcić pamięć śp. Pana Pawła Adamowicza dzisiaj jednym głosem jako społeczność naszej szkoły stanowczo opowiedzieliśmy się przeciwko jakimkolwiek przejawom przemocy i agresji. Niech ten trudny i bolesny czas będzie dla nas wszystkich lekcją tego, jak ważne jest dbanie o dobre relacje wśród nas, pielęgnowanie tolerancji, akceptacji i wzajemnego szacunku. Dbajmy o siebie każdego dnia!