Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2008/20098 września 2008 r. zapraszamy rodziców klas pierwszych na spotkanie, które odbędzie się o godz. 17.00. na parterze szkoły.

Inne spotkania:

18 września kl. II – VI
9 października
13 listopada
( Informacja o proponowanych ocenach z przedmiotów i grożących ocenach niedostatecznych )
18 grudnia ( zakończenie I semestru )
29 stycznia
5 marca
2 kwietnia
7 maja
( Informacja o proponowanych ocenach z przedmiotów i grożących ocenach niedostatecznych )