Spotkania z rodzicami

9 października w godz. od 17.00 – 19.00 odbyły się spotkania wychowawców oraz nauczycieli (przedmiotowców) z rodzicami dzieci z klas 4 – 6.