Realizacja Programu „Laboratorium Przyszłości” w roku szkolnym 2022/2023