Rada Pedagogiczna – Leśna Huta

Temat: Konstruowanie projektu dydaktycznego: ” Przez zabawę do wiedzy – blok zajęć edukacyjnych w Zielonej Szkole”.

Celem naszej pracy była próba stworzenia projektów, które z jednej strony mają walor edukacyjny, a z drugiej łamią klasyczne stereotypy szkolne. Staraliśmy się stworzyć takie sytuacje, w których dziecko przy połączeniu zabawy z działaniem będzie miało możliwość obserwacji i odkrywania zjawisk i zależności otaczającego go świata. Chcemy stworzyć szkołę „odwróconą” przez trzy dni – taką, w której dziecko przebywając w naturalnym otoczeniu nie przyjmuje roli narzuconej przez nauczyciela, lecz współtworzy współtworzy kierunek dalszych działań.

2009-03-18 2009-03-18 2009-03-18 2009-03-18

[Więcej zdjęć …]