Wychowanie fizyczne

gif_1 Nauczyciele:

 • Barbara Omieczyńska – wychowanie fizyczne, basen
 • Grażyna Koniarek – wychowanie fizyczne
 • Barbara Książek – gimnastyka korekcyjna
 •  

Plan lekcji

LP Dzień Godz. G.Koniarek B.Omieczyńska  
1 Poniedziałek 8.00-8.45      
2   8.55-9.40      
3   9.50-10.35      
4   10.45-11.30 5a 5b  
5   11.40-12.25 5a 5b  
6   12.45-13.30 6bc ch 6bc dz  
7 13.40-14.25 6bc ch 6bc dz  
8 14.40-15.25      
9   15.30-16.15      
1 Wtorek 8.00-8.45 5c 6a  
2   8.55-9.40 5c 6a  
3   9.50-10.35      
4   10.45-11.30 4b    
5   11.40-12.25 4b    
6   12.45-13.30      
7   13.40-14.25      
8   14.40-15.25      
9   15.30-16.15      
1 Środa 8.00-8.45 4a Basen 2a  
2   8.55-9.40 4a Basen 2c  
3   9.50-10.35   Basen 2d  
4   10.45-11.30 5a Basen 3b  
5   11.40-12.25 5a Basen 3c   
6   12.45-13.30 5c Basen 3d  
7   13.40-14.25 5c Basen 3a  
8   14.40-15.25   Basen 2b  
1 Czwartek 8.00-8.45   6a  
2   8.55-9.40   6a  
3   9.50-10.35      
4   10.45-11.30      
5   11.40-12.25 4b    
6   12.45-13.30 4b    
7   13.40-14.25      
8   14.40-15.25      
1 Piątek 8.00-8.45      
2   8.55-9.40      
3   9.50-10.35      
4   10.45-11.30 4a 5b  
5   11.40-12.25 4a 5b  
6   12.45-13-30 6bc ch 6 bc dz  
7   13.40-14.25 6bc ch 6bc dz  

 

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej w roku szkolnym 2016/2017

 1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zajęć rekreacyjnych o charakterze sportowym oraz zajęć szkolnego koła sportowego.
 2. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają: dyrektor szkoły oraz nauczyciele prowadzący zajęcia.
 3. Inne imprezy mogą się odbywać tylko po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły.
 4. Zajęcia na sali odbywają się zgodnie z planem.
 5. Na sali gimnastycznej mogą przebywać wyłącznie grupy pod opieką nauczyciela.
 6. Każda klasa, czy zespół korzystający z sali jest odpowiedzialny za ład i porządek.
 7. Po skończonych zajęciach wykorzystywany sprzęt sportowy należy odnieść do magazynu.
 8. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.
 9. Ćwiczący zachowują porządek w szatni pozostawiając odzież i obuwie na wyznaczonych miejscach.

Nauczyciele wychowania fizycznego dyżurują w łączniku zgodnie z opracowanym harmonogramem.

Postanowienia szczegółowe dotyczące uczniów

 1. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój gimnastyczny: obuwie sportowe na niebrudzącej podeszwie, spodenki, koszulka (kolor wybierają uczniowie), dresy i obuwie na zmianę (okres wiosenno – jesienny).
 2. Należy dbać o to, aby strój gimnastyczny był czysty, a buty należycie wytrzepane i wyczyszczone.
 3. Uczeń jest zobowiązany mieć strój przeznaczony tylko i wyłącznie do lekcji wychowania fizycznego!!!

Szatnia

 1. Rozbieranie się w sali gimnastycznej jest wzbronione, do tego służą szatnie.
 2. Wszelkie wartościowe przedmioty (komórki, pieniądze itp.) uczeń przekazuje nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji.
 3. Nauczyciele wraz z dyżurnymi odpowiadają za ład i porządek w szatniach i w innych pomieszczeniach przez:
 • przekazanie zapomnianych przedmiotów właścicielowi
 • zdanie szatni kolejnej grupie

4. Lekcja wychowania fizycznego rozpoczyna się i kończy równo z dzwonkiem.

Porządek lekcji:

a) dzwonek na lekcje – wejście do szatni

b) dzwonek na przerwę – wyjście wszystkich z szatni

Zachowanie się w sali gimnastycznej i w jej pomieszczeniach

Zabrania się:

1. Wchodzenia do sali bez nauczyciela.

2. Wchodzenia do sali w czasie przerw oraz poza obowiązującymi godzinami zajęć.

3. Brutalnego zachowywania się, krzyków, popychania się itp.

4. Przesuwania sprzętu po parkiecie – sprzęt należy przenosić.

Zachowanie niezgodne z poleceniami nauczyciela skutkuje oceną naganną z zachowania!!!

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w roku szkolnym 2016/2017 wg  A. Romanowskiej

zasady

 

Kryteria oceniania ucznia na lekcji wf w roku szkonym 2016/2017 –  [plik do pobrania]

W roku szkolnym 2016/2017 prowadzimy zajęcia wg programu autorskiego A. Romanowskiej "Bliższe wartościom" w klasie IV, V, VI [plik do pobrania]

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 9 IM. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W SOPOCIE. 
Będzie możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, a nie tylko zwolnienia z realizacji tych zajęć w ogóle. Podstawą do zwolnienia będzie teraz opinia lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres.
 
Z kolei przy ocenianiu na WF  nauczyciel będzie brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Będzie brana pod uwagę także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia.

 
Przepisy gier sportowych

1. Wszystko o piłce ręcznej [plik do pobrania]

2. Siatkówka

3. Koszykówka

4. Piłka nożna

5. Rugby

6. Ringo

7. Technika rzutu piłeczką palantową [opis]

 

____________________________________________________________________________________________________________

 • Prezentacja z lekcji kreatywności [pobierz…]
 • 2010 "cheerleaders gallery
 • 2010 "5-tki piłkarskie gallery
 • 2010 "sztafety" gallery
 • 2010 "unihokej" gallery
 • 2009 bowling gallery
 • 2009 "bowlng" gallery