Edukacja dodatkowa

EDUKACJA PROZDROWOTNA

Kl. IV a – poniedziałek – 7 lekcja – od 10. III. 2008 – 16. VI. 2008 r.

Kl. IV b – poniedziałek – 6 lekcja – od 10. IX. 2007 – 10. XII. 2007 r.

Kl. IV c – poniedziałek – 6 lekcja – od 17. XII. 2007 – 28. IV. 2008 r.

Kl. V a – środa – 7 lekcja – od 12. III. 2008 – 28. V. 2008 r.

Kl. V b – poniedziałek – 7 lekcja – od 10. IX. 2007 – 19. XI. 2007 r.

Kl. V c – środa – 7 lekcja – od 28. XI. 2007 – 05. III. 2008 r.

Kl. VI a – piątek – 6 lekcja – od 23. XI. 2007 – 15. II. 2008 r.

Kl. VI b – poniedziałek – 7 lekcja – od 26. XI. 2007 – 03. III. 2008 r.

Kl. VI c – środa – 7 lekcja – od 19. IX. 2007 – 21. XI. 2007 r.

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Kl. IV a – czwartek – 7 lekcja – od 13. XI. 2007 – 13. XII. 2007 r.

poniedziałek – 7 lekcja – od 26. XI. 2007 – 03. III. 2008 r.

Kl. IV b – czwartek – 7 lekcja – od 20. XII. 2007- 24. IV. 2008 r.

Kl. IV c – czwartek – 6 lekcja – od 20. IX. 2007 – 03. I. 2008 r.

Kl. V a – czwartek – 7 lekcja – od 10. I. 2008 – 13. III. 2008 r.

piątek – 7 lekcja – od 16. XI. 2007 – 07. XII. 2007 r.

Kl. V b – poniedziałek – 7 lekcja – od 10. III. 2008 – 26. V. 2008 r.

Kl. V c – czwartek – 7 lekcja – od 27. III. 2008 – 19. VI. 2008 r.

Kl. VI a – czwartek – 7 lekcja – od 06. IX. 2007 – 15. XI. 2007 r.

Kl. VI b – poniedziałek – 7 lekcja – od 17. IX. 2007 – 19. XI. 2007 r.

Kl. VI c – piątek – 7 lekcja – od 07. IX. 2007 – 09. XI. 2007 r.

poniedziałek – 7 lekcja – 10. IX. 2007

EDUKACJA REGIONALNA

Kl. IV a – czwartek – 7 lekcja – od 31. I. 2008 – 13. III. 2008 r.

Kl. IV b – wtorek – 6 lekcja – od 30. X. 2007 – 11. XII. 2007 r.

Kl. IV c – środa – 7 lekcja – od 07. XII 2007 – 19. XII. 2007 r.

Kl. V a – środa – 7 lekcja – od 19. IX. 2007 – 31. X. 2007 r.

Kl. V b – wtorek – 7 lekcja – od 11. XII. 2007 – 19. II. 2008 r.

Kl. V c – wtorek – 7 lekcja – od 08. I. 2008 – 11. III. 2008 r.

Kl. VI a – czwartek – 6 lekcja – od 27. III. 2008 – 15. V. 2008 r.

Kl. VI b – wtorek – 7 lekcja – od 11. IX. 2007 – 23. X. 2007 r.

Kl. VI c – środa – 7 lekcja – od 02. I. 2008 – 12. III. 2008 r.

Wychowanie do życia w rodzinie

Kl. VIa – piątek – 6 lekcja

Kl. VIb – czwartek – 6 lekcja

KL. VIc – wtorek – 7 lekcja