Projekt edukacyjny „Bezpieczna przerwa” – prezentacja Małgorzaty Formelli

Projekt edukacyjny „Bezpieczna przerwa”-=- prezentacja multimedialna wykonana przez Małgorzatę Formelę 😆

Prezentacja w formie  Microsoft PowerPoint