Projek edukacyjny „Mój organizm” w 3c

Uczniowie klasy III c zaprosili swoich rówieśników z klasy III b i zaprezentowali podsumowanie projektu edukacyjnego „Mój organizm”. Projekt był realizowany przez okres dwóch lat ,dzięki pomocy pani doktor Alicji Kubanek, która prowadziła raz w miesiącu zajęcia warsztatowe dotyczące funkcjonowania ludzkiego organizmu. Składamy ogromne podziękowania pani Alicji za poświęcony czas i trud związany z przygotowaniem wspomnianych zajęć.