Pasowanie na ucznia

dyplom 22 października w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów. Do szkoły przybyli rodzice, dziadkowie i krewni.

Dzieci złożyły uroczyste ślubowanie:

Być Polakiem, to znaczy

Zadbać o dobre imię klasy

Zadbać o dobre imię szkoły

Być pracowitym tak jak pszczoły

Kochać swą Ojczyznę, to znaczy

Nie zaniedbywać szkolnej pracy

Budować kraj jak się dorośnie

Aby w Polsce było radośniej

Kochać swych rodziców, to znaczy

Radować ich mali rodacy

W szkole za dobre sprawowanie

Nauczycieli mieć uznanie

Takim być uczniem ja ślubuję

Na pasowanie oczekuję

Tak jak to giermek na rycerza

Też pasowany być zamierzam

Jandoram

Przyrzeczenie rodziców:

Będę zawsze pamiętać, że dziecko jest skarbem

Będę słuchać uważnie o czym mówi

Będę pamiętać, że każde dziecko uczy się na błędach

Będę doceniać w dziecku, to co w nim najlepsze

Będę cieszyć się jego dzieciństwem.

Przyrzekam

 

Program uroczystości: paso_program