Pasowanie na ucznia …

FOTORELACJA …

Dzień 4 października dla „pierwszaków” SP 9 był dniem wyjątkowym. Przygotowywały się do niego już wcześniej, z zapałem ćwicząc śpiewanie hymnu oraz piosenek (nasze pierwszaki pięknie śpiewają, w czym niemała zasługa dyr. Alicji ChachulskiejJ ), a także całego ceremoniału pasowania na ucznia naszej szkoły.

Było bardzo uroczyście. Po południu hol na parterze wypełnił się do granic możliwości. Oprócz głównych bohaterów i ich wychowawczyń: kl. I A – Kaliny Siwczyńskiej, I B – Małgorzaty Gierak i I C – Małgorzaty Formelli, witaliśmy gości: Naczelnika Wydziału Oświaty p. Piotra Płockiego, ks. Proboszcza T. Frymarka, rodziców i dziadków, a także kombatantów ze Stowarzyszenia Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie: por. Wacława Butowskiego i kpt. Edmunda Popielińskiego.

Por. Butowski dokonał aktu pasowania prawdziwą oficerską szablą, następnie uczniowie klas pierwszych uroczyście ślubowali na sztandar szkoły, a po nich przyrzeczenie złożyli rodzice. W imieniu Samorządu Uczniowskiego wystąpiła uczennica Julia Rynkowska. Uroczystość zakończyła krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów klas trzecich, przygotowana pod kierunkiem pań K. Sierszyńskiej, J. Bogackiej i K. Nowak. Były także prezenty: pamiątkowe dyplomy przygotowane przez dyrekcję szkoły, notesy wykonane własnoręcznie przez uczniów klas trzecich oraz t-shirty ufundowane przez władze miasta

Uroczystość zakończyły wspólne zdjęcia klas.

Całość prowadzili: dyr. Wojciech Drzewiński i p. Małgorzata Formella