Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci

Pana Zygmunta Wysieckiego

Wieloletniego pracownika naszej szkoły. W naszej pamięci pozostanie jako serdeczny

i wyjątkowo życzliwy człowiek.

Składamy serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Sopocie.