Obchody Konstytucji 3 Maja

Obchody 3 Maja. Poczet Sztandarowy naszej szkoły: Dobrochna, Agnieszka i Kacper. Dziękujemy, nigdy nas nie zawodzicie.