Migracja obywateli polskich …

plakat

W trosce o edukację dzieci emigrujących z rodzicami za granicę Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało materiały, które informują rodziców, o co powinni zadbać zanim opuszczą Polskę, by umożliwić swojemu dziecku kontynuowanie nauki poza granicami Kraju.

Więcej na stronie www.men.gov.pl