Konto RR

Składka na fundusz Rady Rodziców
w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 120 zł.
Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców lub poprzez skarbników klasowych do skarbnika RR.

NUMER KONTA Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy w Sztumie oddział w Gdyni

nr rachunku: 70 8309 0000 0066 0425 2000 0010

Wpłacając – prosimy o wpisanie poniższych danych:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 w Sopocie
ul. Oskara Kolberga 15, 81-881 Sopot

WAŻNE!
Prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy, do której dziecko chodzi.