Konkurs „Matematyka i przyroda”

I etap – szkolny 

Wzięło w nim udział 33 uczniów naszej szkoły. Z klas piątych 18  i z klas szóstych 15 uczniów.

Wyniki pierwszego etapu :

Maria Śliwska – 5b    12 punktów

Maria Markowska – 5c    10 punktów

Emilia Stanulewicz – 6b

Marta Żywicka – 5a    9 punktów

Adam Albiński – 6b    8 punktów

Szymon Krasowski – 5b

Artur Kubicki – 6c

Monika Prokorym – 6a

Adam Sochan – 5c

Bartosz Tymiński – 6c

Piotr Woźniak – 5a

Adam Grabowski – 5a    7 punktów

Piotr Peplau – 6a

Kamila Kołtonowska – 5c

Dominika Kwaśniewska – 6a

Łukasz Lepak – 5b

Andrzej Łaz – 5c

Zbigniew Macikowski – 6b

Bartosz Kukułka – 6b

Pozostali uczniowie otrzymali poniżej 7 punktów. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.