10 marca – Konkurs anglistyczny „MiX”

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Gramatycznej i Leksykalnej (dodatkowo informacje na temat UK). Konkurs dla uczniów klas 4 – 6.