Karta rowerowa

W dniu 9 listopada 2022 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste wręczenie uczniom kart rowerowych.
By otrzymać ten ważny dokument, dzieci musiały wcześniej zaliczyć test z wiadomości teoretycznych dotyczących przepisów ruchu drogowego oraz znajomości znaków drogowych, jak również pomyślne zdać egzamin praktyczny. Do egzaminu przygotowywała je Pani Dorota Garnicka ze Straży Miejskiej a od tego roku szkolnego nasz pedagog.
Karty rowerowe wraz z dyplomami i kaskami rowerowymi wręczył Prezydent Miasta Sopotu, Pan Jacek Karnowski wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta i Straży Miejskiej. Na koniec przestrzeżono dzieci, by oprócz znajomości przepisów, kierowały się rozwagą i ograniczonym zaufaniem, by jazda na rowerze nie tylko była przyjemnością a przede wszystkim bezpieczna.