Karta Rowerowa …- coroczny egzamin…

Na lekcjach Techniki w poszczególnych klasach piątych: V a, V b, V c, został przeprowadzony Egzamin Teoretyczny, czyli test składający się z 15 pytań. Do zaliczenia należało poprawnie odpowiedzieć na 12 pytań. Dnia 11.06.br. o godzinie 11.40 w naszej szkole odbył się Egzamin Praktyczny, który składał się z pięciu przeszkód terenowych, które uczniowie musieli pokonać. Jazdę przez równoważnię, slalom, korytarz, itp. Egzamin zdało 33 uczniów, którzy otrzymają Kartę Rowerową.