IV Konferencja Szkoleniowa dla Nauczycieli …

W dniu 5 marca w naszej szkole odbyła się IV konferencja szkoleniowa dla nauczycieli z cyklu „Blaski i cienie..” poświęcona pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania. Uczestniczyło w niej ponad stu nauczycieli szkół i przedszkoli praktycznie z całego województwa pomorskiego. Wykład wprowadzający pt. „Sytuacje wychowawcze we współczesnej szkole – kryzysy i zagrożenia” wygłosił dr Marcin Szulc, adiunkt w Zakładzie Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.
W dalszej części konferencji nauczyciele pracowali w pięciu grupach warsztatowych, w których zajmowali się :skutecznymi metodami komunikacji w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w relacjach pomiędzy uczniem, nauczycielem i rodzicem; sposobami zmiany nieprawidłowego odbioru komunikatów; organizacją efektywnej pracy w klasie z uczniem z zaburzeniami zachowania; pracą z uczniem uzdolnionym oraz wypracowaniem systemowej pomocy dla ucznia o specjalnych potrzebach.
Po zakończeniu prac w grupach i spożyciu smacznego obiadu nastąpiło przedstawienie wypracowanych wniosków dotyczących pracy z uczniem.
Kolejną konferencję planujemy zorganizować już za rok.

no images were found