Dzień Dziecka w „Dziewiątce”….

Kolejne połączenie przyjemnego z pożytecznym, czyli „Turniej Angielskich Rycerzy” 😆 Najnowszy pomysł naszych anglistów p. Oli Rafflewskiej (współpraca p. Mariusz Szpejewski) to dzień języka angielskiego w połączeniu ze średniowiecznymi akcentami…

dzienryc-18 dzienryc-01 dzienryc-11 dzienryc-16

Uczniowie klas IV – VI podzieleni na pięcioosobowe zespoły wzięli udział w rozwiązywaniu 26 konkurencji językowych, w których występowały motywy średniowieczne oraz w pięciu konkurencjach sportowych. Wybieraliśmy także najładniejszą księżniczkę i najbardziej rycerskiego rycerza. To było bardzo trudne, ponieważ w szkole pojawiło się wiele nadobnych księżniczek i zastępy bardzo dzielnych rycerzy J. Ostatecznie laury zwycięzców uzyskali: Agata Piwowarska z V c oraz Kamil Szarek z IV c.

Uczniowie z kółka j. angielskiego urozmaicili zawody turniejowe krótkim przedstawieniem „King Artur and Knights of Round Table”.

Nasze grono nauczycielskie czuwające nad sprawnym przebiegiem turnieju wspomagało 25 uczniów – wolontariuszy z III LO.

Za pomoc bardzo dziękujemy!!!