Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 9 w Sopocie. Godziny obiadów dla poszczególnych klas.

[deklaracja – plik do pobrana]

[deklaracja PDF ]

Wykaz godzin wydawania obiadów dla poszczególnych klas .

11.30 – 11.45 klasa 4abc

11.45 – 12.00 klasa 5ab, 6a

12.00 – 12.45 klasa 1abc

12.45 – 13.00 klasa 6bcd

13.00 – 13.15 7abc

13.15 – 14.00 klasa 2abc

14.00 – 14.15 klasa 7d, 8a, 8b

14.15 – 15.00 klasa 3abc