Centrum Informacji i Edukacji w Gdańsku

Klasa 7d w Centrum Informacji i Edukacji w Gdańsku i wzięła udział w interesujących warsztatach geologicznych pod kierunkiem Pana Piotra Kowalewskiego pt. „Opowieści kamienia polnego”.