Studenci – uczniom …

16 maja uczniowie klasy Vc spotkali się ze Studentami Uniwersytetu Gdańskiego. Tematem spotkania był SPRAWIEDLIWY HANDEL – GRA FAIR. Studenci zaprezentowali bardzo ciekawie, jak to miliony ludzi w krajach ubogich ciężko pracuje, by zaspokoić nasze potrzeby. Uprawiają kawę, kakao, herbatę, ryż, banany czy pomarańcze, dostarczają przeróżne wyroby rzemieślnicze, artystyczne i przemysłowe.

Bywa, że zapłata za długie godziny wyczerpującej pracy nie wystarcza nawet na wyżywienie. Aby rodzina mogła przetrwać, ich dzieci od najmłodszych lat muszą pracować, a śmiertelność wśród nich jest bardzo wysoka.
Tylko od nas zależy, czy pieniądze, które wydajemy, zasilą kasy wielkich korporacji, czy organizacji i firm, działających w oparciu o zasady etyczne, oraz czy trafią do drobnych producentów w ubogich krajach Południa. Kupując towary Sprawiedliwego Handlu dajemy szansę na godne życie z pracy własnych rąk.
Międzynarodowy znak certyfikacyjny FAIRTRADE jest niezależną gwarancją, że oznaczony nim produkt spełnia międzynarodowe standardy Sprawiedliwego Handlu.
Uczniowie wzięli udział w Konkursie, najlepsi otrzymali batoniki z tym znakiem. Wszyscy otrzymali Certyfikat za uczestnictwo w szkoleniu – Edukacja Globalna.