Ubezpieczenie NW

NOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD NNW

ROK SZKOLNY 2019/2020

Szanowni Państwo,

zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia zgodnie z wymogami zarówno MEN jak i KNF. Poniżej zamieszczamy link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko:

  • szkoła nie będzie ubezpieczającym na polisie, nie będzie odpowiedzialna finansowo, nie będzie zbierać składek od poszczególnych rodziców /klas
  • do ubezpieczenia można przystąpić on – line – bez angażowania dyrekcji, nauczycieli, rady rodziców,
  • wszelkie niezbędne dokumenty są wysłane na wskazany adres e-mail
  • ochrona rozpocznie się od dnia następnego po przystąpieniu do ubezpieczenia i będzie obowiązywać 12 miesięcy
  • Rodzic decyduje o wyborze wariantu, sumie ubezpieczenia, składce i samodzielnie dokonuje płatności

Ubezpieczenie NNW szkolne jest ubezpieczeniem dobrowolnym, można mieć kilka polis NNW. W razie wypadku ubezpieczony otrzyma świadczenie z każdej polisy.

Link do ubezpieczenia NNW dziecka z uwzględnieniem 10% rabatu

https://www.sug-ubezpieczeni.pl/oferta/nnw-dzieci.html/?client=KSSopot

Ogólne warunki ubezpieczenia [plik do pobrania]

Dodatkowa istotna informacja dla osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników

Tylko do 13.10.2019 r. została zawarta umowa grupowego ubezpieczenia NNW i jest finansowana w całości przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje dzieci rolników do ukończenia 16-go roku życia pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych KRUS, pod adresem www.krus.gov.pl

——————————————————————————————————————————————————————————–

UBEZPIECZENIE 2018/2019