Spotkania z rodzicami

Spotkania z Rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

  • 12 września 2018r. Zapoznanie ze Statutem, Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, dane do dziennika elektronicznego, kalendarz roku szkolnego, planowane wycieczki, spotkanie w sprawie wyjazdu do Zakopanego w ramach projektu „Od Bałtyku do Tatr i nazad”.
  • 17 października 2018r. Sprawy bieżące, pasowanie na ucznia SP9
  • 21 listopada 2018 r. Sprawy bieżące.
  • 12 grudnia 2018r. Zagrożenia ocenami niedostatecznymi na I półrocze, Kiermasz Świąteczny
  • 30 stycznia 2019 r. Podsumowanie I półrocza
  • 13 marca 2019r. Sprawy bieżące, Organizacja egzaminów ósmoklasistów.
  • 10 kwietnia 2019 r. Festyn świąteczny, kiermasz wypieków.
  • 15 maja 2019r. Zagrożenia ocenami niedostatecznymi na koniec roku, omówienie monitoringu nauczania w klasach 6 i 7, sprawy bieżące