Spotkania z rodzicami

Spotkania z Rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

  • 12 września 2017r. Zapoznanie ze Statutem, Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, dane do dziennika elektronicznego, kalendarz roku szkolnego, planowane wycieczki, spotkanie w sprawie wyjazdu do Zakopanego w ramach projektu „Od Bałtyku do Tatr i nazad”, Sopkard+ dla kl. 5
  • 10 października 2017r. Sprawy bieżące, pasowanie na ucznia SP9
  • 12 grudnia 2017r. Zagrożenia ocenami niedostatecznymi na I półrocze, Kiermasz Świąteczny
  • 20 lutego 2018r. Podsumowanie I półrocza
  • 27 marca 2018r. Sprawy bieżące, Festyn Świąteczny, Kiermasz wypieków
  • 15 maja 2018r. Zagrożenia ocenami niedostatecznymi na koniec roku, omówienie monitoringu nauczania w klasach 6 i 7, sprawy bieżące