Prezydium

Prezydium Rady Rodziców w roku 2019/2020

Przewodniczący – Bartłomiej Stachnik (IIa)

Zastępca – Anna Machnicka (IIc)

Sekretarz – Joanna Zięba (VIb)

Skarbnik – Katarzyna Dziawgo (IIc)