Prezydium

Prezydium Rady Rodziców w roku 2020/2021

Przewodniczący – Bartłomiej Stachnik (IIIa)

Zastępca – Anna Machnicka (IIIc)

Sekretarz – Joanna Zięba (VIIb)

Skarbnik – Katarzyna Dziawgo (IIIc)