Prezydium

Prezydium Rady Rodziców w roku 2021/2022

Przewodnicząca – Anna Machnicka (IVc)

Zastępca – Bartłomiej Stachnik (IVa)

Sekretarz – Joanna Zięba (VIIIb)

Skarbnik – Katarzyna Dziawgo (IVc)