Prezydium

Prezydium Rady Rodziców w roku 2017/2018

Przewodnicząca – Agnieszka Nurek (VIIc)

Zastępca – Iwona Hoffmann (VIb)

Sekretarz – Aldona Brandt (Va)

Skarbnik – Justyna Wójcikiewicz (VIIa)