Prezydium

Prezydium Rady Rodziców w roku 2018/2019

Przewodnicząca – Agnieszka Nurek (VIIIc)

Zastępca – Bartłomiej Stachnik (Ia)

Sekretarz – Aldona Brandt (VIa)

Skarbnik – Justyna Wójcikiewicz (VIIIa)