Rada rodziców

Rada Rodziców uprzejmie informuje, że wpłaty na rzecz RR można dokonywać:
– poprzez konto bankowe RR
– w godz. 16:45 – 17:00 w dniu zebrań ogólnych z rodzicami, przed sekretariatem
– u Skarbnika RR p. Justyny po wcześniejszym umówieniu, w tym celu prosimy o wysłanie e-mail na adres radarodzicow.sopot9@gmail.com lub wysłanie SMS na nr 512 037 397

mail

radarodzicow.sopot9@gmail.com

adres

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Sopocie
ul. Kolberga 15
81-881 Sopot