Przedmioty

Nauczanie zintegrowane
Język polski
przedmiotowy system oceniania
Język angielski
Kryteria oceniania, wymagania edukacyjne
Język niemiecki
Matematyka
Kryteria oceniania, wymagania edukacyjne
Przyroda
Kryteria oceniania, wymagania edukacyjne
Historia i społeczeństwo
Kryteria oceniania, wymagania edukacyjne
Zajęcia techniczne
Zajęcia komputerowe
Kryteria oceniania, wymagania edukacyjne
Religia
Kryteria oceniania, wymagania edukacyjne
Plastyka
Kryteria oceniania, wymagania edukacyjne
Muzyka
Kryteria oceniania, wymagania edukacyjne
Wychowanie fizyczne
Kryteria oceniania, wymagania edukacyjne
Etyka
Program nauczania etyki
Wychowanie do życia w rodzinie Programy WDŻ do klasy 4-7