Konkursy

Konkursy w roku szkolnym 2017/2018

 1. Do 20 września przyjmowane są u p. Katarzyny Organisty zgłoszenia do Wielkiego Maratonu Czytelniczego. Wszystkich zachęcam do udziału w konkursie.
 2. Bobrowy Wyścig, Czyli Informatyczny Konkurs Bóbr 2017 Rusza! Konkurs główny odbędzie się w dniach 13-17 listopada.

  Serdecznie zachęcamy do rejestracji na konkurs próbny, który będzie miał miejsce w pierwszym tygodniu października (2-6 października). Warto w tym momencie przypomnieć, że archiwalne zadania są dostępne za darmo na platformie edukacyjnej mCourser.
  Mamy zaszczyt poinformować, iż nadchodząca edycja została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji! W najbliższym czasie ogłosimy listę patronatów medialnych oraz sponsorów nagród!

  Regulamin, strona konkursowa i archiwalne zadania są pod adresem:
  http://www.bobr.edu.pl/

  Szkoła jest już zgłoszona, osoby chętne proszę o kontakt w celu rejestracji do konkursu.
  Bogumiła Kalwarczyk (sala 24)

 3. Ogólnopolski Konkurs Matematyczny MAT. Rusza XIX edycja konkursu matematycznego MAT.
  Zapraszamy do udziału uczniów klas 2-7.
  Koszt konkursu to 9zł. Chęć udziału proszę zgłaszać do swoich nauczycieli matematyki i wychowawców klas 2-3.
  Termin konkursu 11 stycznia 2018r.
 4. Konkurs”Bęc jabłkiem w głowę”. Regulamin konkursu

  1. Organizatorem konkursu jest Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, Partnerem jest Centrum Nauki Experyment w Gdyni. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych z Gdańska, Gdyni i Sopotu, Gmin Pruszcz Gdański, Rumia i Kolbudy.
  2. Uczniowie pracują wyłącznie w grupach 2 lub 3-osobowych. Zadaniem uczestników konkursu jest wybór zagadnienia z załączonej listy propozycji oraz zilustrowanie go eksperymentem, pokazem itp. Uczestnicy samodzielnie przygotowują i przeprowadzają doświadczenia oraz wyciągają wnioski. Jeden zespół jest koordynowany przez jednego nauczyciela.
  3. Każdy zespół przygotowuje dokumentację zadania (max. 1 strona w formacie A4) zawierającą krótki opis doświadczeń i obserwacji oraz wnioski i źródła informacji.
  Uwaga: w eksperymentach nie wolno używać substancji niebezpiecznych – żrących, łatwopalnych…
  4. Szkołę może reprezentować do 3 zespołów. Wyboru zespołów dokonuje nauczyciel podczas wstępnych eliminacji szkolnych. Informację o wyborze zespołów prosimy przesłać na załączonej karcie zgłoszenia do 20 października 2017 r.
  5. Półfinałowe prezentacje prac szkół odbędą się w okresie 02 listopada 2017 – koniec lutego 2018 r. w siedzibie CIEE oraz w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni. Dokładny termin prezentacji będzie uzgodniony z nauczycielem prowadzącym. W tym celu nauczyciel proszony jest o kontakt telefoniczny lub mailowy z osobą odpowiedzialną za konkurs. Podczas prezentacji uczestnicy zademonstrują („na żywo!”) swoje prace komisji konkursowej, w skład której wejdą przedstawiciele organizatorów. Komisja oceniać będzie poprawność i atrakcyjność przeprowadzanych eksperymentów (obserwacji), dokumentację oraz sposób prezentacji zadania a także dostosowanie przekazywanych treści do wieku.
  6. Finał konkursu odbędzie się w marcu 2018 r. Dokładny termin finału zostanie podany do wiadomości po zakończeniu prezentacji półfinałowych. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla uczestników i opiekunów zespołów biorących udział w finale konkursu.
  Chętnych uczniów zapraszam na konsultacje w celu omówienia zagadnień konkursowych.
  Małgorzata Sokołowska

 5. Konkurs fotograficzny „Życie śródleśnych łąk Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego”
  Trójmiejski Park Krajobrazowy zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pod tytułem „Życie śródleśnych łąk Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego”.
  Na zdjęciach, zgodnie z tytułem konkursu, powinien pojawić się temat związany z życiem śródleśnych łąk z obszaru naszego Parku. Liczymy na zdjęcia przedstawiające florę, faunę lub innych ciekawy aspekt tych siedlisk przyrodniczych.
  Cel konkursu: fotograficzna dokumentacja bioróżnorodności siedlisk łąkowych w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.
  Uczestnicy konkursu: miłośnicy przyrody i fotografii, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania.
  Warunki konkursu: każdy uczestnik może przysłać na konkurs maksymalnie 5 zdjęć w formacie minimum 15 cm x 21 cm; każde z nich powinno być czytelnie opisane na odwrocie. Należy podać imię i nazwisko autora, wiek i adres. Nie przyjmujemy zdjęć w wersji elektronicznej.
  Prace będą ocenianie w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazjalne oraz szkoły średnie i osoby dorosłe. Jako nagrody przewidziano lornetki i wydawnictwa albumowe o tematyce przyrodniczej.
  Prosimy o nadsyłanie prac w terminie do 04.12.2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
  Trójmiejski Park Krajobrazowy
  ul. Polanki 51
  80-308 Gdańsk
 6. OLIMPUS DLA KLAS IV-VII. Dnia 8 listopada odbędzie się Ogólnopolska Olimpiada z języka angielskiego OLIMPUS.
  Nauczyciele języka angielskiego przyjmują zgłoszenia do 9 października.
  Koszt 8,50 zł.
 7. Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo – Planeta”. Zapraszam wszystkich chętnych z klas 5-7 do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie geograficznym „Geo-planeta”, który odbędzie się 24 listopada 2017 roku. Koszt 9 zł od osoby.
  W ramach konkursu można wziąć udział w teście (30 pytań testowych oraz 1 pytanie otwarte) lub/i przygotować pracę konkursową w formie pisemnej (max 10 stron A4 lub 40 stron formatu A5-A3) na temat: „Rzeki i jeziora Polski”.
  Chętnych zapraszam do zapisywania się do 9 października w sali 23. Aleksandra Rafflewska
 8. KONKURS FOTOGRAFICZNO- CZYTELNICZY DLA KL. II i III oraz IV -VII. Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO MIESIĄCA BIBLIOTEK SZKOLNYCH
  ogłaszam Konkurs Fotograficzno -Czytelniczy dla kl.II i III oraz IV -VII
  ” Książka, którą polecam”
  Regulamin

  Cel ogólny – Promocja czytelnictwa wśród uczniów klas kl. II-III i IV – VII.
  Cele szczegółowe: Aktywizowanie uczniów do czytania książek oraz pracy twórczej poprzez:
  Kształtowanie nawyku poznawania księgozbioru biblioteki szkolnej,
  rozwijanie kultury i kształcenie języka ojczystego,literackiego,
  kreowania twórczej, aktywnej postawy.

  Konkurs składa się z dwóch etapów.
  Etap I – a) Uczniowie wypożyczają książkę przygodową ze szkolnej
  biblioteki,
  b) po przeczytaniu, układają hasło promujące daną pozycję,
  c) wykonują projekt plakatu – format A 4

  Etap II Wykonanie plakatu.
  Każdy uczeń robi sobie zdjęcie z promowaną przez siebie książką,
  format zdjęcia 30 x 40
  wydruk – kolor
  na plakacie umieszczamy: zdjęcie z książką i z hasłem, z inf. o autorze i tytule książki.Na odwrocie piszemy imię,nazwisko,klasę.

  Termin oddania prac do biblioteki – 30.X.2017
  Komisja konkursowa w składzie
  n-l plastyki – Magdalena Janiszewska
  n-l świetlicy – Katarzyna Szczecina
  n-l biblioteki – Jolanta Ratyńska –

  Komisja oceniając prace będzie brała pod uwagę:

  pomysłowość plakatu od 1 p. – 5 p.
  czytelność plakatu od 1 p. – 5 p.
  pomysł na zdjęcie od 1 p. – 5 p.
  estetykę pracy od 1 p. – 5 p.

  LISTOPAD – wyniki konkursu, wystawa prac, wręczanie dyplomów i nagród.

 9. Konkurs Kuratoryjny – język angielski. Dnia 26 października o godzinie 14.00 odbędzie się szkolny etap Konkursu Kuratoryjnego z języka angielskiego dla klas 4-7.
  Poziom: materiał realizowany zgodnie z podstawą programową z rozszerzeniem do poziomu A2+.

  Zgłoszenia do konkursu przyjmuje p. Iwona Koroluk.
  Każdy uczestnik powinien dostarczyć kartę zgłoszenia podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego. http://www.kuratorium.gda.pl/ramowy-regulamin-konkursow/

  Literatura pomocnicza

  1.Podręczniki do nauki języka angielskiego w szkole podstawowej zatwierdzone do użytku szkolnego przez MEN (wykaz dostępny na: www.men.gov.pl)
  2.Longman Dictionary of Contemporary English, Longman-Pearson Education
  3.Longman WordWise Dictionary, Longman-Pearson Education
  4.Summers D., Longman Dictionary of English Language and Culture, Longman-Pearson Education
  5.Lucantoni P., Practice Tests Plus KET, Longman-Pearson Education
  6.Aravanis R., PET Practice Tests Plus, Longman-Pearson Education
  7.Barker C., Boost Your Vocabulary 1-3, Pearson Education Limited,
  8.Evans V., Dooley J., Grammarway 2-3, Express Publishing
  9.Murphy R., English Grammar In Use, Cambridge University Press
  10.Vince M., Elementary Language Practice, Intermediate Language Practice, MacMillan
  11.Przydatne linki:
  •IDIOMY: http://www.myenglishteacher.eu/blog/most-popular-english-idioms-and-their-meanings/
  •Informacje nt USA, w tym:
  •http://www.usinfo.pl/zoom/
  •https://americanenglish.state.gov/culture-music-and-game-resources
  •Informacje nt Wielkiej Brytanii: http://projectbritain.com/ (aktualne informacje na temat rodziny królewskiej: https://www.royal.uk
  •Informacje nt Australii: www.alldownunder.com/index.html
  •Informacje nt Kanady: http://www.countryreports.org/country/Canada.htm

 10. MARATON CZYTELNICZY. PIERWSZY TEST Z MARATONU CZYTELNICZEGO DLA KLAS 4-6 I KLAS 7 ODBĘDZIE SIĘ W PONIEDZIAŁEK 9 PAŹDZIERNIKA NA 8 GODZINIE LEKCYJNEJ W SALI 34.
  ZAPRASZAM
 11. MARATON CZYTELNICZY-ZMIANA TERMINU DLA KLAS 4-6. MARATON CZYTELNICZY DLA KLAS 4-6 ODBĘDZIE SIĘ W PONIEDZIAŁEK 9 PAŹDZIERNIKA NA 7 GODZINIE LEKCYJNEJ W SALI 34. (ZMIANA ZWIĄZANA JEST Z PROŚBĄ RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS 4-6).
  K
  LASY 7 TERMIN BEZ ZMIANY (PONIEDZIAŁEK 9 PAŹDZIERNIKA 8 GODZINA LEKCYJNA SALA 34).
 12. KONKURS EKO-PLANETA. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko-Planeta” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie.
  Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  Ideą Konkursu jest :
  -upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego
  -aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć
  -poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.
  Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w Konkursie jak największej ilości młodzieży.
  Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych:klasa III-IV oraz V,VI,VII oraz gimnazjów i szkół średnich.

  Uczestnicy mogą wziąć udział w jednej z dwóch form konkursu(lub obu):
  – teście konkursowym z zakresu przyrody
  – konkursie prac indywidualnych w formie pisemnej (max. 10 kartek, format A4) lub albumowej (max. 40 kartek, format A5-A3) na temat:„Ptaki parków, lasów i łąk”.
  Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 1 marca 2018 r. (czas – 45 min.). Prace indywidualne wraz z listami imiennymi uczestników (z podziałem na kategorie wiekowe) należy wysłać Ogólnopolskiemu Organizatorowi Konkursu najpóźniej do 12 stycznia 2018 r..
  Koszt konkursu 9 złotych, proszę wpłacać do M.Sokołowskiej do 19.10.2017.