DNI OTWARTE Online 3 LO im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas ósmych wraz z ich rodzicami na Dzień Otwarty w formule Online 3 LO im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie.

Podczas spotkania będziecie Państwo mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej szkoły oraz poznać społeczność 3 LO w Sopocie. Dzień Otwarty 3 LO w Sopocie odbędzie się 28 kwietnia w środę o godz. 18:00 na platformie MicrosoftTeams.

Link do spotkania na platformie MicrosoftTeams udostępniamy poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aead2365726e2478ebc91c973577cdcad%40thread.tacv2/1619003734398?context=%7b%22Tid%22%3a%22cfbabe85-bfb5-4af8-a012-577ed7ab1a35%22%2c%22Oid%22%3a%22131e456c-9a53-4283-93db-27732461ba6c%22%7d

Serdecznie zapraszamy,

Zespół ds. Promocji

3 LO im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie