Spotkania z Rodzicami

Zapraszamy wszystkich Rodziców na spotkania z wychowawcami, które odbędą się wg następującego harmonogramu:
– klasy I – III godz. 17.45 (w klasie II b spotkanie z p. A. Matuszczak w zastępstwie za p. K. Sierszyńską)
– klasy IV – VIII godz. 17.00.
W klasach ósmych odbędą się spotkania z p. dyrektor, na których przekazane zostaną informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty (w kl. VIII a o godz. 17.00, w kl. VIII b o godz. 17.45).
Wszystkie spotkania odbywają się na platformie Microsoft Teams.
Zapraszamy serdecznie!
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst
4Małgorzata Gładysiewicz, Karolina Jankowska i 2 innych użytkowników